İstanbul Endokrin Toplantıları

 

 

 

 

 

 

Tarih: 13 Şubat 2015

 

Saat: 17:00 Toplanma, çay

          18:00 Toplantı

          19:30 Yemek

 

Yer: SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Konu: Primer hiperparatiroidi

 

 

Konuşmalar:

 

Başkan: Orhan Yalçın (SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)

 

Ayırıcı tanı

Cevher Akarsu (SB Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)

 

Normokalsemik hiperparatiroidiye yaklaşım

Özlem Biricik (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı)

 

Cerrahi tedavi seçenekleri

Ali İbrahim Özemir (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

 

 

Panel:

 

Moderatör: Semra Günay (SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)

 

Panelistler:

 

Mehmet Uludağ (SB Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği)

 

Ferhan Mantar (Medikal Park Göztepe Hastanesi Endokrinoloji Kliniği)

 

Tamer Özülker (SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği)

 

Atakan Sezer (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

 

 

 

GELECEK PROGRAM

 

Her hakkı saklıdır. (c) 2015 İSTET

İzinsiz alıntı yapılamaz.

WEBMASTER: Dr. S. Ata Güler